Featured Post

CV. Alfasyam Jaya Mandiri Berkomitmen Menerbitkan Buku dan Mushaf Al-Qur`an Inovatif-Kreatif-Inventif

Alfasyam Jaya Mandiri adalah sebuah perusahaan penerbitan dan pendistribusian berbagai bahan literasi meliputi buku keagamaan Islam baik terjemah maupun karya penulis lokal, buku teks, buku nonteks, buku perguruan tinggi dan Al-Qur`an. Alfasyam Jaya Mandiri berlokasi di Jl. Gunung Anyar Emas VI Blok Q-13, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294. Di samping bidang penerbitan dan pendistribusian, Alfasyam memiliki toko buku dan juga menyelenggarakan event-event seperti book fair. Alfasyam Jaya Mandiri memiliki tiga imprint: (1) Alfasyam Publishing; (2) Mandiri Publishing; (3) AJM Publishing. Sejak berdiri, Alfasyam Jaya Mandiri telah menerbitkan puluhan buku cetak dan ratusan e-book. Hingga Januari 2023, Alfasyam sudah menerbitkan sekira 20 judul mushaf Al-Qur`an yang masing-masing terbit sekira 50.000 eksemplar. Lebih lanjut kunjungi www.alfasyam.com. Diantara klien Alfasyam dalam penerbitan Al-Qur`an adalah 1. YDSF (Yayasan Dana Sosial al Falah) Pusat 2. NH (Yayasan Nurul Hayat)

Pengantar Mengenal Thoriqoh yang Dinaungi JATMAN | Brilly El-Rasheed | 0859-2478-5142

 Pengantar Mengenal Thoriqoh yang Dinaungi JATMAN | Brilly El-Rasheed | 0859-2478-5142

Judul buku: Pengantar Mengenal Thoriqoh yang Dinaungi JATMAN

Nama penulis: Brilly El-Rasheed

Nama penerbit: CV. Alfasyam Jaya Mandiri 

Jumlah halaman: x + 98 halaman

Tanggal terbit: 29 Mei 2021

Ukuran: A5 (15 x 21 cm)

Harga: Rp 73.000,-

ISBN: 978-623-7949-98-5 

Sinopsis: JATMAN adalah Jam’iyyah Ahlith-Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah. JATMAN adalah organisasi massa yang menaungi thoriqoh-thoriqoh yang mu’tabaroh di wilayah Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. JATMAN membina dan mengawasi thoriqoh-thoriqoh yang mu’tabaroh agar tetap berada di jalannya. Kami merasa terpanggil untuk menerbitkan buku pengantar thoriqoh-thoriqoh yang diakui kemu’tabarohannya oleh JATMAN, mengingat simpang-siurnya profil thoriqoh-thoriqoh yang beredar di jagat maya maupun kabar-burung (qila wa qola). Hanya saja, baru beberapa thoriqoh saja yang aktif di JATMAN, sekurang-kurangnya dalam wujud kehadiran aktif dalam kegiatan-kegiatan JATMAN. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi siapapun yang ingin memasuki thoriqoh yang dikehendaki. Tentunya, manakala pembaca ingin mendapatkan informasi lebih mendalam tentang thoriqoh yang dikehendaki, haruslah merujuk kepada kitab-kitab babon atau sekurang-kurangnya buku yang diterbitkan masing-masing thoriqoh, bersamaan dengan itu mestilah sowan kepada mursyid, kholifah maupun badal dari thoriqoh yang bersangkutan agar tidak menjadi shohafi (otodidak/literature minded).

Pemesanan:  0859-2478-5142

Pembelian: Aplikasi Bookubuku (Versi E-Book) 

Komentar